Rreth Kompanise

REG sh.p.k. eshte distributor kryesor i produkteve dhe materialeve te telekomunikacionit ne Shqiperi. Ne punojme ngushte me ISP-te lokale duke i mbeshtetur ato me bazen materiale me cmime shume konkuruese dhe me njohurine e nevojshme sipas rastit. Duke ndihmuar me te gjitha mundesite partneret tane drejt rritjes se vazhdueshme ne tregun e telekomunikacioneve, sigurojme vazhdimesine tone dhe perparojme se bashku drejt sfidave te reja ne kete fushe.

* Nese po mendoni te hyni ne fushen e bukur dhe frytdhenese te sherbimeve te telekomunikacionit
* Nese deshironi te zgjeroni aktivitetin tuaj ne kete fushe
* Nese po mendoni per menyrat e mundshme per te ulur kostot dhe rritur fitimin

Na kontaktoni pa humbur kohe qe t’ju ndihmojme sa me mire te mundemi.